Piektdiena, 19. jūlijs 2024
Par kompāniju Programmas Iestāšanās noteikumi Semināri Grāmatvežu klubs Pasniedzēji Partneri Kontakti
Kursa apraksts
Kursa saturs
Reģistrācija
 

     Piedāvājam Jums visprestīžāko SFPS kursu pasaulē ACCA-DIPIFR diploma iegūšanai krievu valodā! 

    ACCA-DIPIFR kurss (krievu val.) sniedz dziļas zināšanas par Starptautisko Standartu (IFRS) spēkā esošo redakciju, par IFRS pielietošanu praksē, kā arī iespēju veiksmīgi eksāmenu starptautiskā ACCA-DIPIFR diploma iegūšanai. 
 
    ACCA-DIPIFR kursa (krievu val.) programma iekļauj sevī: 
· IFRS teorijas dziļā izpēte
· Praktisko uzdevumu risināšana pēc visiem IFRS teorijas aspektiem 
· Mācību materiālu izsniegšanu un izmantošanu apmācības procesā: 
· Lekciju konspekts IFRS teorijā
· Jautājumu un atbilžu krājums 
· Krājums "Iepriekšējo eksāmenu jautājumi" 
· DIPIFR (krievu val.) eksāmena veiksmīgas nokārtošanas tehnikas apgūšana
    ACCA-DIPIFR (krievu val.) kursa programma izskata pamata tematus sekošajā secībā: 
· Institūcijas, kuras, kuri regulē starptautisko finanšu pārskatu jautājumus 
· Finanšu pārskatu elementi
· Finanšu pārskata stādīšana un papildus informācijas atklāšana  
· Atsevišķu kompāniju ārējā finanšu pārskata sagatavošana 
· Apvienoto kompāniju un kopējo uzņēmumu ārējā finanšu pārskata sagatavošana. 
    Starptautiskie standarti (IAS-IFRS), kuri tiek sīki apskatīti ACCA-DIPIFR (krievu val.) kursā: 
 
    Starptautisko standartu saraksts (IAS-IFRS) :
Finanšu pārskatu sagatavošanas un sastādīšanas principi
IAS 1 Finanšu pārskata stādīšana
IAS 2 Krājumi
IAS 7 Pārskati par naudas līdzekļu kustību
IAS 8 Uzskaites politikas, izmaiņas grāmatvedības novērtējumos un kļūdas 
IAS 10 Notikumi pēc pārskata datuma 
IAS 11 Darbuzņēmuma līgumi
IAS 12 Peļņas nodoklis
IAS 16 Pamatlīdzekļi
IAS 17 Īre
IAS 18 Ieņēmums
IAS 19 Darbinieku atalgojums
IAS 20 Valdības subsīdiju uzskaite un informācijas atklāšana par valdības palīdzību 
IAS 21 Valūtas kursu svārstību ietekme 
IAS 23 Izmaksas par aizdevumiem
IAS 24 Informācijas atklāšana par saistītām pusēm 
IAS 27 Konsolidēti un individuāli finanšu pārskati 
IAS 28 Investīcijas asociētās kompānijās 
IAS 31 Dalība kopējos uzņēmumos
IAS 32, IAS 39, IFRS 7 Finanšu instrumenti
IAS 33 Akcijas peļņa
IAS 34 Starpperiodu finanšu pārskati
IAS 36 Aktīvu vērtības samazināšanās
IAS 37 Rezerves, nosacītās saistības un nosacītie aktīvi 
IAS 38 Nemateriālie aktīvi
IAS 39, IFRS 9 Finanšu instrumenti
IAS 40 Investīciju īpašums
IAS 41 Lauksaimniecība
IFRS 1 SFPS pielietošana pirmajā reizē
IFRS 2 Maksājumi, izmantojot akcijas
IFRS 3 Biznesa apvienošana
IFRS 5 Neapgrozāmie aktīvi, kas ir domāti pārdošanai, un izbeigtā darbība
IFRS 6 Minerālu resursu krājumu meklēšana un novērtēšana
IFRS 8 Operāciju segmenti
 
   Pielaide eksāmenam, eksāmens un rezultātu novērtēšana, eksāmena norises datums 
   Lai iegūtu pielaidi  eksāmenam, ir nepieciešami: 
· 3 gadu darba pieredze grāmatvedības uzskaites un audita jomā, ko rakstiski apliecinājis darba devējs, vai arī 
· Attiecīgs izglītības līmenis, kas ļauj Jums iegūt atbrīvojumu no ACCA kvalifikācijas eksāmeniem F1, F2, F3, F4 и F5 priekšmetos, un 2 gadu darba pieredze grāmatvedības uzskaites un audita jomā, ko rakstiski apliecinājis darba devējs, vai arī 
· CIPA sertifikāts, ko izsniedza CIPAEN 
    Pretendentu zināšanas tiek pārbaudītas trīs stundu rakstiskajā eksāmenā. Uzdevums satur vienu aprēķina jautājumu (40 balles) un 3 diskusijas jautājumi 20 balles par katru. Visi jautājumi ir obligāti. Kopējais ballu skaits, ko var iegūt eksāmenā - 100 balles. Lai veiksmīgi nokārtotu DIPIFR eksāmenu, kandidātam ir jāiegūst ne mazāk, kā 50 balles. 
 
    Eksāmens notiks 2017.gada 8.decembrī
 
Nodarbību grafiks 2017. gadam: 
 Septembris:   18-19-20      (Pirmdiena. Otrdiena. Trešdiena)    
 Oktobris:         4-5-6                  (Trešdiena.Ceturtdiena. Piektdiena)    
 Oktobris:   25-26-27           (Trešdiena.Ceturtdiena. Piektdiena)   
 Nobembris:    9-10               (Ceturtdiena. Piektdiena)   
 Nobembris:    30               (Ceturtdiena)  
 Decembris:    1                       (Piektdiena)
 
   Reģistrācija kursam: Rīga, Meistaru 10/12, ofiss 302.
Tālr.: 67211577, 29423381. Fakss: 67211577
Web-page : www.mkcvertspapiri.lv. E–mail: [email protected]

 

 
Statistika
"MKC Vērtspapīri" strādā jau 20 gadus. Kopējais klausītāju skaits sastāda 15000 cilvēku.
2020. gads
2019. gads
2018. gads
2017. gads
2016. gads
2015. gads
2014. gads
2013. gads
2012. gads
2011. gads
2010. gads
2009. gads
2008. gads
2007. gads

Atsauksmes
"...Uzskatu, ka mans lielākais ieguvums kursu rezultātā ir iegūtās zinašanas, ja tās piemirsīsies, tad paliks jebkurā laikā izmantojams izdales materiāls par SGS un ļoti labas atmiņas gan par pasniedzēju, gan par kolēģiem. Jo mācību procesā bija ļoti laba apkārtējā gaisotne jeb aura, savstarpēja sapratne, kas ir ļoti būtiski. ..."

Sīkāk
Šo kompāniju darbinieki ir mācījušies
Šo kompāniju darbinieki ir mācījušies "MKC Vērtspapīri" pēc IPFM (Profesionālo Finanšu Menedžera Institūta, Lielbritānija) programmām:

Sīkāk
"MKC Vērtspapīri" piedāvā saviem absolventiem un klausītājiem izmantot sekojošas mājas lapas sadaļas:

Prese par mums
Fotogalerija
Vakances
Galvenā Jaunumi Atsauksmes Lapas karte Forums e-pasts